Amalfi

아말피 컴포터블 샌들 실버
99,000
165,000
?
40%
<p>[vc_row css=".vc_custom_1546926886475{padding-top: 5vh !important;padding-bottom: 5vh !important;background-color: #f4f4f4 !important;}"][vc_column width="2/12"][/vc_column][vc_column width="5/12"][vc_column_text]</p> <p style="text-align: left;"><span style="color: #003333; font-family: Times-Sans-Serif; font-size: 18pt;"><strong>HANDMADE IN ITALY</strong></span></p> <p>[/vc_column_text][vc_empty_space height="20px"][vc_column_text]</p> <p style="text-align: left;"><span style="font-family: 'noto sans kr'; font-size: 12pt;">제누이오의 모든 신발은 <strong>100% 이탈리아 제작</strong>입니다. <br class="none" />100년이 넘는 역사를 지닌 이탈리아 공장에서 장인이 제작합니다. <br class="none" />이탈리아 명품 브랜드에 제작과 납품은 물론 영국왕자, 헐리우드 스타가 맞춤 요청하는 <br class="none" /><strong>최고의 품질! 최고의 실력! </strong>역사를 지닌 <strong>몬테그라나로에서 제누이오를 제작</strong>합니다.</span></p> <p>[/vc_column_text][vc_empty_space height="20px"][/vc_column][vc_column width="1/12"][/vc_column][/vc_row][vc_row css=".vc_custom_1556866228346{background-position: center !important;background-repeat: no-repeat !important;background-size: cover !important;}"][vc_column css=".vc_custom_1556862995661{margin-right: 0px !important;margin-left: 0px !important;padding-right: 0px !important;padding-left: 0px !important;}"][vc_single_image image="99622" img_size="full" alignment="center"][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_empty_space height="10vh"][vc_column_text]</p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size: 32pt;"><span style="font-family: 'noto serif kr';"><span style="line-height: 1;"><span style="font-size: 28pt;">럭셔리 컴포터블 샌들</span><br /> </span></span></span></p> <p>[/vc_column_text][vc_empty_space height="40px"][vc_column_text]</p> <p style="text-align: center;"><span style="font-family: 'noto sans kr'; color: #333333; font-size: 12pt;">여름 샌들도 럭셔리한 디테일이 들어가면 다릅니다. <br class="none" />쿠션이 거의 들어가지 않는 굽이 낮은 일반적인 여름 샌들은 발 건강에 치명적인 악영향을 끼칩니다. <br class="none" /><strong>신는 첫 순간부터 편안함을 느끼는</strong> 아름다운 이탈리아 제작의 샌들 입니다. <br class="none" />편안한 샌들을 만들기 위해 오<strong>랜시간 연구를 통해 탄생</strong>했습니다.<br class="none" /><strong>원부자재의 선택부터 보이지 않는 내부 설계까지 최고의 착화감을 위한</strong> 요소들로 채워넣었습니다.<br /> </span></p> <p>[/vc_column_text][vc_empty_space height="10vh"][/vc_column][/vc_row][vc_row css=".vc_custom_1546927275493{background-color: #f4f4f4 !important;}"][vc_column width="1/6"][/vc_column][vc_column width="2/3"][vc_empty_space height="7vh"][vc_single_image image="99620" img_size="large" alignment="center"][/vc_column][vc_column width="1/6"][/vc_column][/vc_row][vc_row css=".vc_custom_1546927281081{background-color: #f4f4f4 !important;}"][vc_column width="1/6"][/vc_column][vc_column width="2/3"][vc_empty_space height="7vh"][vc_column_text]</p> <p style="text-align: left;"><span style="font-size: 20pt; font-family: 'noto sans kr';"><strong>이탈리아 스피키오 메탈가죽</strong></span></p> <p>[/vc_column_text][vc_empty_space height="20px"][vc_separator color="black"][vc_empty_space height="20px"][vc_column_text]</p> <p style="text-align: left;"><span style="font-family: 'noto sans kr'; font-size: 12pt;">유서깊은 태너리에서 천연 송아지가죽으로 무두질한 가죽과 이탈리아 스피키오 메탈가죽으로 제작합니다.<br /> 스피키오 메탈가죽은 부드러운 촉감과 매혹적인 화려함, 광택이 특징입니다.<br /> ※ 모든 천연가죽은 소재 특성상 수분에 약하므로 장마철에는 주의해주세요.</span></p> <p>[/vc_column_text][vc_empty_space height="40px"][vc_column_text]</p> <p style="text-align: left;"><span style="font-size: 20pt; font-family: 'noto sans kr';"><strong>최상급 송아지가죽 안감, 메모리폼</strong></span></p> <p>[/vc_column_text][vc_empty_space height="20px"][vc_separator color="black"][vc_empty_space height="20px"][vc_column_text]</p> <p style="text-align: left;"><span style="font-family: 'noto sans kr'; font-size: 12pt;">가죽이 숨을 쉬는 이탈리아 최상급의 </span><span style="font-family: 'noto sans kr'; font-size: 12pt;">천연 송아지 가죽 안감을 사용합니다.<br /> 천연 송아지 가죽 으로 안감은 발에 착 감기는 편안함을 주며, <strong>땀이 차지 않고 통풍효과</strong>가 있습니다.<br /> <strong>또한 매우 부드러워 착화감이 좋습니다. 중창과 인솔사이에</strong><strong> 메모리폼을 사용</strong>하여 착화 시 더욱 편안함을 느낄 수 있습니다.</span></p> <p>[/vc_column_text][vc_empty_space height="40px"][vc_column_text]</p> <p style="text-align: left;"><span style="font-size: 20pt; font-family: 'noto sans kr';"><strong>XL Extralight 특수소재 아웃솔</strong></span></p> <p>[/vc_column_text][vc_empty_space height="20px"][vc_separator color="black"][vc_empty_space height="20px"][vc_column_text]</p> <p style="text-align: left;"><span style="font-family: 'noto sans kr'; font-size: 12pt;">XL EXTRALIGHT®는 폴리올레핀 수지로 만든 폐쇄 셀 폼 소재입니다. XL EXTRALIGHT®는 고급 폼 제품을 전문적으로 취급합니다.<br /> 이 소재로 제작된 아웃솔은 <strong>매우 가볍고 유연하며 부드러운 것이 특징</strong>입니다.  오일 위에서 걸어도 미끄러지지 않는 특수한 아웃솔입니다.<br /> <strong>경량화된 최고 품질의 확장 소재로 상상을 초월하는 착화감</strong>을 선사합니다.<br /> </span></p> <p>[/vc_column_text][vc_empty_space height="7vh"][/vc_column][vc_column width="1/6"][/vc_column][/vc_row][vc_row css=".vc_custom_1556272212415{background-color: #f4f4f4 !important;background-position: center !important;background-repeat: no-repeat !important;background-size: cover !important;}"][vc_column width="1/6"][/vc_column][vc_column width="2/3"][vc_single_image image="98295" img_size="full"][vc_empty_space height="30px"][/vc_column][vc_column width="1/6"][/vc_column][/vc_row][vc_row full_width="stretch_row_content" content_placement="middle" css=".vc_custom_1556008951925{padding-top: 3vh !important;padding-bottom: 3vh !important;background-color: #f4f4f4 !important;}"][vc_column width="1/6"][/vc_column][vc_column width="2/3" css=".vc_custom_1556866582109{background-color: #25484a !important;}"][vc_empty_space height="50px"][vc_column_text]</p> <p style="text-align: center;"><strong><span style="font-size: 30pt; color: #ffffff; font-family: helvetica;"><span style="line-height: 1;">TRANSPARENT LUXURY</span></span></strong></p> <p>[/vc_column_text][vc_empty_space height="20px"][vc_column_text]</p> <p style="text-align: center;"><span style="font-family: 'noto sans kr'; font-size: 12pt; line-height: 1; color: #ffffff;">제누이오는 최고 실력의 장인이 최상의 품질로 만들고 합리적인 가격을 제시합니다.</span></p> <p>[/vc_column_text][vc_empty_space height="40px"][vc_single_image image="99579" img_size="large" alignment="center"][/vc_column][vc_column width="1/6"][/vc_column][/vc_row][vc_row full_height="yes" css=".vc_custom_1556866291430{background-image: url(https://genu.io/wp-content/uploads/2019/05/8315_SPICCHIO_ALUMI_AMALFI_15.jpg?id=99621) !important;background-position: center !important;background-repeat: no-repeat !important;background-size: cover !important;}"][vc_column][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width="1/6"][/vc_column][vc_column width="2/3"][vc_empty_space height="3vh"][products columns="2" orderby="title" order="ASC" ids="99561, 99601"][/vc_column][vc_column width="1/6"][/vc_column][/vc_row]</p>
제품정보
댓글 0개
좋아요 & 40% 혜택받기
좋아요 & 40% 혜택받기